Het Bestuur van de Stichting

Het bestuur van de Stichting Het Tussenstation bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter:

Liesbeth Koenen - Rakhorst

Secretaris:

Ilona van Wees - Pigmans

Penningmeester:

Guido Koenen

Bestuurslid:

Patrick van Wees